Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan ditt boligbyggelag forvalter informasjon du som besøkende avgir på boligbyggelagets nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene i henhold til personopplysningsloven § 19 og 18, 1.ledd.

Behandlingsansvarlige

Direktøren i boligbyggelaget er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles. Til daglig er det medlemsavdelingen til boligbyggelaget som har forvaltningsansvaret for medlemsregisteret. Selskaper som eies fullt ut av flere boligbyggelag kan være databehandlere etter inngått databehandleravtale. Enkelte tjenester eies av andre enn boligbyggelaget. Eierne av disse tjenestene er databehandleransvarlige for sine tjenester. De kan ha andre analyseverktøy enn boligbyggelaget, og lagre andre personopplysninger enn de boligbyggelaget lagrer.

Formålet

Formålet med å behandle personopplysningene er å oppfylle inngått avtale mellom deg som kunde og boligbyggelaget, slik at dine rettigheter ivaretas. I tillegg skal de trygge en god medlemsservice. Våre rutiner skal sikre at opplysningene ikke kommer på avveie, eller misbrukes ut over ditt samtykke.

Personopplysninger som behandles

Ved innmelding som medlem av boligbyggelaget, registreres dato når innbetalingen finner sted samt navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, medlemskontingent og andelsinnskudd. For å sikre nødvendig oppdatert informasjon kan det hende boligbyggelaget må innhente informasjon fra andre kilder, eksempelvis offentlig registre, eller andre lovlige registre. Under Min side kan brukeren selv legge til frivillig informasjon.

Utlevering av personopplysninger

Med unntak av offentlige registre som stiller krav til utlevering vil ikke boligbyggelaget gi fra seg personopplysninger til andre uten samtykke.

Endre samtykket

Ved å henvende deg til boligbyggelagets medlemsavdeling vil du alltid kunne endre, få innsyn, eller slette samtykket. Ved tilbakekallelse av samtykke mister du tilgangen til fordelene du har tilgjengelig som medlem i boligbyggelaget.

Sletting av opplysninger

Ved utmelding av medlemskap slettes alle personopplysninger med unntak av lovpålagt opplysningsplikt.

E-post klient

Ved bruk av e-post integrasjoner (office365, gmail) hentes e-poster fra gitt synkroniseringsdato oppgitt av bruker. Disse lagres sikkert, og kan ikke leses/modifiseres av boligbyggelaget. Ved oppkobling av e-post adresse lagres ett sikkert token (jwt token) i et key vault og kan ikke leses av boligbyggelaget. Dette tokenet blir brukt i kommunikasjon mellom tjenesten og e-post integrasjonene (office365, gmail) for å lese og sende e-poster. E-postene blir sikkerhetskopiert til skyen. Boligbyggelaget har ikke tilgang til å lese eller behandle e-postene. E-postene blir ikke delt med tredjepart.

Sikkerhet

Mange av de tjenestene som tilbys bruker BBLiD for innlogging. Enkelte tjenester har krav til BankID-pålogging. Ved side – og tjenestefunksjonalitet som krever innlogging, kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker. Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet vårt.


Til å samle og analysere informasjonen bruker vi forskjellige analyseverktøy, blant annet Google Analytics. Verktøyene bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin) til å registrere brukernes maskin, og gir da informasjon om den enkelte «brukers» maskin sin bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken kan gi oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder «brukerne» kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen informasjon i informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjonen til deg som enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer maskinadressen før informasjonen lagres og bearbeides. Dermed kan ikke maskinadressen brukes til å identifisere den enkelte maskin eller brukeren av denne. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre til dere som sluttbrukere.

Google API'er

Portalens bruk og overføring til en hvilken som helst annen app av informasjon mottatt fra Google APIer vil overholde Googles API-tjenesters brukerdataretningslinjer, inkludert kravene til begrenset bruk.