Vilkår og betingelser for bruk av e-post i Portalen.

 1. Innledning
  1. Disse alminnelige vilkår og betingelser (heretter omtalt som «Vilkår» eller «Vilkårene» gjelder bruk av våre digitale plattform Portalen fra BBL Datakompetanse AS (geretter omtalt som «Tjenesten»).
 2. Om Portalen og vår digitale løsning for e-post
  1. Portalen er et verktøy som leveres som tjeneste av norske boligbyggelag og benyttes som et arbeidsverktøy av styrene i de enkelte boligselskap.

   Tjenesten er laget og levert av BBL Datakompetanse AS, med foretaksnummer 980 557 707, og kontoradresse Akersgata 35-39, 0158 Oslo, 3. etg.
  2. I forbindelse med styrearbeid har BBL Datakompetanse AS utviklet en tjeneste for å kunne utføre de oppgaver som det å sitte i et boligselskap sitt styre innebærer.
  3. Tjenesten består av flere moduler, slik som behandling av faktura, håndtering av beboermasse, økonomiske oversikter og elektronisk kommunikasjon ut mot beboere og funksjonalitet for å motta og sende e-post.
 3. Vilkår for bruk av e-post i Tjenesten
  1. Ved at styret kobler til sin felles e-postkonto (levert av Office 365 eller Gmail) i Tjenesten, aksepterer styret disse Vilkårene, som inkluderer retningslinjer for personvern. Dersom du ikke aksepterer Vilkårene har du ikke rett til å bruke Tjenesten.
  2. Du kan ikke bruke Tjenesten dersom: (a) Du ikke representer et styre i et boligselskap forvaltet innenfor domene bbl.no. (b) Du forsøker å koble opp en e-postkonto som ikke er del av Office 365- eller Gmail domene.
  3. Tjenesten krever at du registrer styrets e-postkonto ved at brukernavn, passord og eventuell to-faktorautentisering ved oppkobling.
  4. Bruk av Tjenesten fra leverandørene Office 365 og Gmail, krever at du aksepterer disse leverandørenes vilkår og betingelser i tillegg til at du må gi Tjenesten tilgang til å lese og sende e-post.
  5. Tjenesten er ikke ansvarlig for innhold i e-post slik som vedlegg og eksterne lenker, som kommer fra og styres av tredjepart.
 4. Varighet og opphør
  1. Styret kan fjerne koblingen mellom Tjenesten og e-postleverandøren ved å logge inn i Tjenesten og slette koblingen under «Kommunikasjon» - «Innstillinger» og styrets tilkoblede e-postkonto.
  2. Synkronisering av e-post i Tjenesten vil opphøre, men tidligere mottatt og sendte e-post vil bli liggende. Ved skriftlig henvendelse til forretningsfører (boligbyggelaget), kan eksisterende e-poster slettes på bestilling hos Tjenesteleverandør.
 5. Tekniske krav
  1. Du har ansvaret for å sikre at du innehar all den maskinvare og programvare som er nødvendig for å ha tilgang til, motta og se Tjenesten.
  2. Vi vil med rimelighet bestrebe oss på å sikre at Tjenestene gjøres tilgjengelige for deg til enhver tid. Tjenestene leveres imidlertid «som de er».
  3. Fra tid til annen vil vi ha behov for å stenge og suspendere Tjenestene for å utføre oppgraderinger eller vedlikehold.